Många föräldrar väljer att lämna sina barn på dagis under tiden de jobbar. Det är en praktisk lösning och de flesta barn tycker att det är riktigt kul att få träffa andra barn, leka, måla och börja lära sig olika saker.

Dagisbarn

Många barn börjar gå på dagis när de är runt 15 månader gamla, men det kan ske både tidigare och senare än så. För många barn blir dock processen att börja på dagis något av en chock eftersom det är avsevärt annorlunda jämfört med att vara hemma med mamma och pappa. Det finns dock saker som du som förälder kan göra för att underlätta processen för ditt barn.

Vila

Först och främst så kan det vara bra att anamma ungefär samma viloscheman som dagis i god tid innan barnet faktiskt har börjat. Många låter sina barn vila två eller kanske tre gånger om dagen när de är hemma, men på dagis så har man ofta bara en vilostund. Att vänja barnet vid detta i förväg kan göra att man undviker problem när det kommer till att vila på dagis och att barnet är mindre grinigt när det kommer hem. Man kan med fördel kolla upp hur hela dagsschemat ser ut på dagis när det kommer till lek, mat och vila och styra upp vardagen på ett liknande sätt hemma.

Mat

När det kommer till mat så finns det ett flertal saker man bör ta ställning till innan barnet börjar på dagis. Det enklaste är att helt enkelt låta ditt barn vänja sig vid olika livsmedel eftersom maten på dagis troligtvis kommer att vara ganska varierad. Dagis är redan en främmande plats i början, och risken är överhängande att ditt barn inte kommer vilja äta om maten som serveras dessutom är främmande. Vidare så kan det vara bra att försöka lära ditt barn att äta själv med bestick. Visst finns det dagispersonal som hjälper barnen att äta om de inte kan själva, men tänk på att dagisgrupperna ofta är stora och att det underlättar för både personalen och ditt barn om det kan äta själv.