Vi lever idag i en teknisk värld där i princip allt görs digitalt. Det är något som även skolan måste vara med på. Därför har det blivit allt vanligare med digitala hjälpmedel i skolan.

Det börjar redan i de lägre klasserna och följer sedan eleverna genom hela skolgången. Oavsett om du är lärare, förälder eller bara nyfiken kan du sätta dig in i vad det innebär. Läs mer på nätet för att få en tydlig bild av hur Skolverket jobbar.

Kan motivera studiesvaga elever

Det är inte alla som är gjorda för att sitta med penna och papper. Att använda digitala hjälpmedel kan vara ett sätt att motivera de elever som har det lite svårare i skolan. Genom att använda digitala hjälpmedel kan man även ladda ner roliga och lärorika spel.

Tar allt större plats i skolan

Exakt hur skolor arbetar med digitala hjälpmedel varierar. En del ger eleverna varsin surfplatta som de får ha under studietiden. Andra klasser har en del gemensamma läromedel. Det finns egentligen inga rätt och fel här utan det är upp till varje skola att prova sig fram. Ibland kan det även skilja mellan olika elever i samma klass. Det beror på vad det finns för behov.